top of page

KUNDE

Din drømme kandidat kan være rett rundt hjørnet

For at Oppdragsgiver og Kefi skal få et optimalt samarbeid er det viktig at våre rådgivere får et godt bilde av de spennende prosjektene kundene har, hvilke IT-planer de har fremover, IT-strategien, visjon, lederskap og faglig utvikling.

 

  • Hvordan identifiserer vi de beste jobbsøkerne?

  • Hvilke personlighetstrekk er av avgjørende betydning for en bestemt stilling?

  • Hvordan kan vi raskt og effektivt gjenkjenne de kandidatene som vil fungere best for våre kunder?

 

Kefi hjelper kundene med å kartlegge personlighetstrekk som er av avgjørende betydning i seleksjons- og utviklingsprosesser.

 

Teknologirekruttering krever domenekunnskap, helst IT-bransje erfaring kombinert med psykologi. Fordi teknologien er i stadig utvikling, vil rekrutteringsjobben også være i stadig utvikling noe som igjen gjør at kandidater krever tydelige svar på teknologier og ambisjoner hos oppdragsgiver. Varige konkurransefortrinn oppnås gjennom mennesker. Derfor er det avgjørende å alltid ha de beste medarbeiderne, på riktig sted, til riktig tid.

 

Teknologi rekruttering handler om å kontinuerlig bygge kompetanse og nettverk for å kunne rekruttere til spesialiststillinger. Som teknologi rekrutterer må du vite i hvilke miljø kandidatene befinner seg. Det er essensielt å bygge faglig tillit, gi karriereveiledning og bygge varige relasjoner til hver kandidat vi møter.

Kefi er spesialister på rekruttering innen teknologi. Vi er partnere og rådgivere med høy kompetanse og lang erfaring. Kefi ønsker å være bindeleddet mellom bedrift og kandidat, og behandler alle relasjoner på en profesjonell og personlig måte.

bottom of page